Registreringskyltar

Äntligen har Transportstyrelsen beslutat om nya registreringsskyltar inför framtiden.

Det lär inte ha undgått någon på varken fyra som två hjul i Sverige att våra bokstavskombinationer för registreringsskyltar håller på att ta slut. Som situationen ser ut idag hade nuvarande system enbart varit hållbart i ytterligare fem, sex år till.

Problematiken har varit belyst över en längre period och många olika förslag har lagts på Transportstyrelsens bord. Ett av det mer prominenta förslag som presenterats var att utöka antalet tecken till sju.

Något som Transportstyrelsen inte såg som en rimlig väg och gå, då det skulle kosta för mycket att genomföra rent administrativt. Dessutom möts detta av storleksbekymmer, då sju tecken i deras tycke inte skulle få plats.
Att byta ut alla nuvarande registreringsskyltar för att införa ett helt nytt system har inte heller varit aktuellt, även om det har diskuterats flitigt.
Kostnaderna skulle än en gång bli för höga, framför allt för landets alla fordonsägare som sammantaget skulle behöva stå för notan på närmare 1,5 miljarder kronor för att byta ut samtliga plåtar.

 

Det har dock hänt en gång tidigare, 1972, att man bytte system med helt nya skyltar, men då var antalet fordon i Sverige betydligt färre än vad dem är idag. Nu har alltså Transportstyrelsen beslutat att man ska lösa bristen på teckenkombinationer med att ersätta sista siffran på varje regplåt med en bokstav. Beslutet togs av anledning till punkterna som följer nedan.

  • Nationens identitet ska framgå tydligt (Det ska alltså bli enklare att identifiera ett svenskt fordon på den internationella marknaden)
  • Det ska vara lätt att avläsa och memorera registreringsnummer
  • Möjligheten att missta bokstäver och siffror ska minimeras
  • Antalet nummerkombinationer ska öka och bli tillgängligt så att det räcker i många år framöver (prognosen säger minst 30 år)
  • Undvikandet av olämpliga eller stötande ordkombinationer
  • Kostnaderna ska ha en så låg inverkan på svensk ekonomi som möjligt
Kommande lagändringar för registreringsskyltar

För att Transportstyrelsen ska kunna göra verklighet av detta måste det till en ändring i förordningen om vägtrafikregistret (2001:650).
En proposition till regeringen lämnades in för två år sen och har först nu efter år av diskussion alltså klubbats igenom.

– En ändring måste till för att vi ska kunna tilldela registreringsnummer även i framtiden. Vi ser det som en angelägenhet att den kommer på plats redan nu då både vi och andra användare av vägtrafikregister behöver lång tid på sig att anpassa sina IT-system, sade Anders Larsson, dåvarande direktör för transportregisteravdelningen hos Transportstyrelsen.

Registreringsskyltar med de nya teckenkombinationerna innebär att alla befintliga skyltar på fordon i Sverige behålls.
Det enda som sker är att de nya skyltarna tillkommer utöver de gamla i systemet.

Edit: Beslutet som tagits i texten ovan kommer att appliceras och sättas i bruk till 2019. Nämnvärt är också att bokstaven O inte kommer att användas som sista bokstav, då bokstaven är för lik siffran noll.

custom loader image