Från och med den 1 juli 2018 inträdde det nya bonus malus-systemet där personbilarnas skattesats påverkas av deras koldioxidutsläpp. Det blir den nya WLTP-cykeln som blir grundande för skattesatsen och de bilar som idag är skattebefriade enligt miljöbilsdefinitionen upphör eftersom ordet miljöbil i praktiken plockas bort. Låter det krångligt? Fordonsbolaget hjälper dig att räta ut några av frågetecknen. 

Syftet med det nya systemet är att regeringen med skatten som verktyg ska få bilsektorn att ställa om till att bli mer hållbar på sikt. Bonus malus innebär sin korthet att man ska straffa det dåliga och gynna det bra. Syftet är att vi ska gå över till bränslesnåla fordon och att törstigare bilar ska straffas. Införandet av det nya skattesystemet har dock skett fortare än vad många kunnat ana och kan gräva djupa hål i den enskildes plånbok om man inte håller tungan rätt i mun. 

Vilka bilar berörs av Bonus Malus 2020?

Systemet innefattar alla nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som ställts på från och med 1 juli 2018. 

Vilka får bonus? 

Systemet baseras på hur många gram koldioxid din bil släpper ut per kilometer i den nya WLTP-cykeln. Brytgränsen för bonus är 70g CO2/km. 

Hur mycket kan man få i bonus?

Man kan få max 60 000 kr i bonus och detta gäller i princip endast rena elbilar och vätgasbilar, s.k. 0-utsläppsbilar. Den lägsta bonusnivån är 10 000 kr 

Hur betalas bonusen ut?

Bonusen betalas tillbaka till den som köper bilen. Man måste behålla bilen i sex månader för att kunna kvittera ut bonusen. Leasar du en bil är det leasingbolaget som står som den egentliga ägaren och därför får bonusen. Detsamma gäller vid köp av exempelvis firmabil då bolaget är ägare av bilen och därför får bonusen. 

Är det några bilar som varken får bonus eller malus 2020?

Ja, släpper bilen ut mellan 70-75 g CO2/km får den varken bonus eller malus. 

Vilka får malus 2020?

Straffskatt på 82kr/g CO2 utfärdas på de bilar som släpper ut mer än 75 g CO2/km. Släpper bilen ut över 140 g CO2/km blir det ett extra pålägg på 107 kr/g CO2. För dessa bilar betalar du således 82 kr/g CO2 upp till 140 g CO2/km och därefter 107 kr/g CO2.

Spelar det någon roll vilket bränsle? 

Nej, mängden utsläppt CO2 är det som styr skattesatsen. Vissa gasbilar kan dock få den lägre bonussatsen på 10 000 kr, trots högre koldioxidutsläpp. 

Får man betala straffskatt för alltid om man köper en ny malusbil 2020?

Nej, efter tre år sänks skatten till samma nivå som de bilar som släpper ut mellan 60-90 g CO2/km.

Hur ser skattesatsen ut för en bensinbil 2020?

Du betalar ett grundbelopp + koldioxidbelopp (baserat på g CO2/km).

Hur ser skattesatsen ut för en dieselbil 2020?

Du betalar ett grundbelopp + koldioxidbelopp (baserat på g CO2/km) + bränsletillägg + miljötillägg.

Hur ser skattesatsen ut för en elhybrid 2020?

Om bilen släpper ut över 95 g CO2/km bestäms skattesatsen utifrån förbränningsmotorns drivmedel. Då de flesta elhybrider är bensinbilar betalar du därför ett grundbelopp + koldioxidbelopp (baserat på g CO2/km). Är det en dieselhybrid får du utöver detta även betala bränsletillägg + miljötillägg.

Vad är grundbeloppet?

Alla fordon som omfattas av malus betalar 360 kr/år.

Vad är miljötillägget? 

För alla dieseldrivna fordon måste du betala ett miljötillägg på 250 kr/år.

Vad är bränsletillägget? 

Detta innefattar endast dieseldrivna bilar. Tillägget motsvarar g CO2/km x 13.52. 

Spelar det någon roll om jag köper bilen privat eller på företaget?

Oftast inte, men för företag räknas bonussystemet på ett annat sätt än för privatperson. För företag utgår bonussatsen från skillnaden i pris för en jämförbar modell med en konventionell drivlina jämfört med en miljöanpassad drivlina. I vissa fall kan därför bonusen bli lägre för ett företag än för en privatperson. Detta är extra viktigt att tänka på om du driver en enskild firma, då detta också räknas som företag i bonus malussystemet. Ta därför reda på hur du kan tjäna mest för just din valda modell. 

Påverkar bonus malus mig som tjänstebilsförare? 

Ja, för de tjänstebilsförare som väljer en konventionell drivlina kommer förmånsvärdet att bli dyrare. Bilskatten läggs på förmånsvärdet.  Det är därför viktigt att se till att bilen är påställd före årsskiftet för att du inte ska få betala ett betydligt mycket högre förmånsvärde, trots att det är samma bil. Allt som gör bilen törstigare syns på förmånsvärdet. 

Laddhybrid som tjänstebil?

Laddhybrider är bra för tjänstebilsföraren eftersom dessa ofta är förknippade med sänkta förmånsvärden. 

Kan man importera bränsletörstigare bilar? 

I praktiken inte eftersom bilen du importerar måste vara påställd i ursprungslandet innan den 1 juli 2018 för att undvika den högre skattesatsen. 

Blir det inte svindyrt att äga en sportbil? 

Eftersom s.k. entusiastbilar kan ställas av under vinterhalvåret kan man hålla årsskatten nere på rimligare nivåer. Den som vill investera i en ny sportbil drabbas därför inte lika hårt som man från början befarat. 

För den som själv vill räkna ut exakta skattesatsen på din tilltänkta bil gå in på; https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus 

custom loader image