Nya bonus-malus systemet för fordonsskatt från 1 juli 2018!

På latin betyder bonus-malus ”bra dåligt”, och innebär att fordon med låga CO2-utsläpp får en slags bonus, medan bilar med högre CO2-utsläpp får en malus (skatt) i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år.
Checkpunkter:
  • Träder i kraft 1 juli 2018
  • Elbilar gynnas mest genom att få bonus istället för att betala skatt (upp till 60 000kr).
  • Bränslebilar med höga utsläpp (tyngre fordon, yrkesfordon eller husbilar) straffas mest med högre skatt'
  • Ungefär 90% av alla nya bilar får högre skatt
  • Berör personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta lastbilar registrerade i trafik från och med 1 juli 2018
  • Det nya bonus-malus systemet gäller bilens tre första år, sedan återgår skatten till en normal nivå.
Vilka bilar berörs?

Personbilar klass 1 & 2, lätta lastbilar och lätta bussar som är registrerade i trafik från och med 1 juli 2018.

Men hur blir det med förmånsskatten och miljöbilsdefinitionen?

I och med att det nya fordonsskattesystemet införs så kommer även det gamla miljöbilssystemet att slopas. Detta innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp (under 95 gram/km) inte längre kommer att ha en skattebefrielse under de första åren. Även fordonsskatten kommer inte längre att ingå i fordonets förmånsvärde, utan kommer istället att läggas till på förmånsvärden. Detta resulterar i att ägare av förmånsbilar kommer att få en ökad kostnad.

Vad innebär det för mig?

Om du är i tankarna att köpa en elbil så är rådet att vänta med detta till efter 1 juli. Bonusarna som delas ut vid köp av ny elbil kommer förmodligen att påverka andrahandsvärdet på lättbegagnade elbilar negativt. Om du är i tankarna att köpa en ny konventionell bil med förbränningsmotor, bör du istället agera snabbt, då fordonsskatten med högsta sannolikhet kommer att vara högre vid köp av en ny bil efter 1 juli 2018. Det är extra viktigt vid köp av tyngre fordon med högre utsläpp, yrkesfordon eller husbil.

Begagnade bilar då?

Efter 1 juli 2018 är det extra fördelaktigt att köpa en lättbegagnad bränslebil då skatterna fortfarande är väldigt låga, medan bilen fortfarande är relativt ny. Även elbilarna kommer att vara fördelaktiga att köpa lättbegagnade efter 1 juli då deras priser med högsta sannolikt kommer att sjunka.

Har du frågor eller funderingar kring bonus-malus, eller kring skatteskillnaden på en specifik bil? Hör av dig till oss på 08-32 29 00!

 

custom loader image