Tillsammans bidrar vi i kampen mot barncancer.

Julen är till för att ge, visa uppskattning och umgås med sina nära och kära. I dag överlever 85% av de barn mellan 1-14 år som insjuknar i någon form av cancer. Detta tack vare bidrag och gåvor från organisationer, privatpersoner och företag. Vi vill därför vara med och stötta Barncancerfondens i deras arbete mot att utrota cancer.

När du köper en bil av oss i december månad så skänker vi en gåva till just detta ändamål. Tillsammans är vi starkare och kan bidra till en bättre och rättvisare värld. Vi skickar ut ett gåvobevis med den totala donationen till alla kunder, som tack för att ni är med och bidrar. Vi välkomnar självklart extra bidrag vid köp av bil som oavkortat går till Barncancerfonden.

Det här går pengarna till:

"Barncancerfonden arbetar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar bland barn. Vi arbetar även för en bättre vård samt för att underlätta livssituationen för drabbade barn och deras familjer. Vi jobbar aktivt för att uppnå vår vision, att utrota barncancer. Det är så här vi använder din gåva.Den största andelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning. Det är ett långsiktigt och helt avgörande arbete som bidrar till att förhindra, och slutligen utrota, barncancersjukdomar. Samtidigt arbetar vi aktivt för att drabbade barn och deras familjer ska få de råd och stödinsatser som de behöver samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer i samhället.Vi väger därför våra insatser noggrant, för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in."

Vill du bidra i kampen mot barncancer? Swisha till 90 20 900 så går ditt bidrag direkt till Barncancerfonden.

custom loader image